اخبار و رویداد های مهم روز

اخبار جفت ارز ها   داده های شاخص خرده فروشی ایالات متحده قوی تر از حد انتظار بازار بوده و بورس اوراق بهادار را تحت...

اخبار و رویداد های مهم روز

اخبار جفت ارز ها ارزش اوراق خزانه داری در طول زمان بازار های آسیا ثابت بود، با اوراق قرضه که سود شب گذشته خود...

اخبار و رویداد های مهم روز

FX News Today اوراق قرضه خزانه داری امروز و در طی ساعات بازار آسیا بعد از فشاری که براثر ضعف بازار دیروز وارد شد،...

اخبار و رویداد های مهم روز

اخبار جفت ارز ها صورت جلسه ماه ژوئن FOMC پس از شهادت پاول، رئیس بانک فدرال کمی ضد ایدئولوژیک بود. با این حال، نشانه...

اخبار و رویداد های مهم روز

اخبار جفت ارز ها بازارها موضع دفاعی را پیش از شهادت پائول در کنگره و انتشار آخرین صورت جلسه از نشست فدرال رزرو اتخاذ...

اخبار و رویداد های مهم روز

جفت ارز ها  پس از آنکه داده های مربوط به اشتغال، امیدها برای کاهش زیاد تر نرخ های بهره را از بانک فدرال را...

MOST POPULAR