Home Market Analysis چشم انداز & بررسی

چشم انداز & بررسی

رزرو بانک استرالیا: امیدهای کاهش نرخ همچنان زنده است؟

انتظار می رود در استرالیا جلسه سیاستگذاری رزرو بانک فردا (امروز) منجر به تغییر در نرخ بهره به 0.75 شود. این در تضاد با...

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

به برنامه هفتگی ما، گزارش کلیه رویدادهای مهم مالی در سطح جهان خوش آمدید. پس از یک هفته با احتیاط دیگر، پس از کمرنگ...

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

هفته ای کوتاه اما پر مشغله، به خاطر تعطیلات شکر گذاری بازارهای ایالات متحده را در روزهای پنجشنبه و تا حدی جمعه تعطیل می...

بررسی اخبار و رویداد های هفته آینده

به برسی رویداد های مهم مالی هفتگی ما در سطح جهان خوش آمدید. پیش بینی می شود در این هفته وضعیت سلامت بخش مسکن...

بررسی اجمالی ماه نوامبر

توامبر 2019 دلار: دلار در طی ماه اکتبر به طور قابل توجهی تضعیف شد ، به ویژه در انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در...

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

این هفته با انتشار داده های تورم و تولید نا خالص داخلی از انگلیس، ایالات متحده و چین، رویدادهای مهم در پیش رو خواهیم...

MOST POPULAR