Home تحلیل های بازار چشم انداز & بررسی

چشم انداز & بررسی

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

جنگ های تجاری و كاهش رشد جهانی، وضعیت را برای ركود احتمالی اقتصاد مهیا كرده است كه می تواند شرایط ریسك را در بازارهای...
brexit

پیش از برگزیت بدون توافق، جانسون و استرلینگ

برگزیت: همچنان کمبود حرکتی واقعی، چیزی که به عنوان یک پیشرفت اساسی نامیده شود، ادامه ادامه دارد. اما نشانه هایی از لحن مذاکرات "نهایی"...

اخبار و رویداد های مهم هفته پیش رو

پس از تایید از سر گیری مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین را از سر بگیرند، هفته جالبی پیش رو است. پیش از شهادت...

خطر ناپایداری زیاد است

امروز تمرکز بر روی انتشار گزارش شغلی ایالات متحده در ماه ژوئن است. ریسک ضعف در داده های شغلی برای ماه ژوئن در ایالات متحده...

اخبار و رویداد های مهم هفته پیش رو

هفته مهمی در پیش رو است، جلسه ترامپ با شی چینگ پی که مثبت پیش بینی می شود، در حالی که بالاخره در اول...

اخبار و رویداد های مهم هفته پیش رو

هفته پیش روی ماه ژوئن، با احتیاط با نزدیک شدن به جلسه G20 اوزاکا و امید ها به دیدار آقای ترامپ و شی جین...

MOST POPULAR