اختلافات در شورا، اما امیدها به سیاست های تسهیلی ادامه دارند

به نظر می رسد PMI های غیرمنتظره بهبود یافته حوزه یورو برای ماه اوت که دیروزمنتشر شد، فقط به عنوان یک تسکین موقتی بوده،...

شاید ریسک یک انتخابات عمومی را بپذیرد

پوند هفته گذشته سیزدهمین هفته متوالی صعودی خود را در برابر یورو به ثمر رساند و دهمین هفته سقوط از 13 هفته آخر در...

FOMC، در پیش رو و در مرکز توجه!

در ایالات متحده ، جلسه FOMC این هفته در پیش رو و درمرکز توجه است و به طور کلی شاهد کاهش نرخ بهره در...

برگزیت: آیا بوریس می تواند انتخابات جدید برگزار کند؟

استرلینگ هفته را تحت فشار زیادی آغاز کرده است، چیزی که در نتیجه نظرسنجی های آخر هفته نشان می دهد، در یک مورد ،...
UK

طوفان برگزیت به مرکز توجهات برگشته است

اکنون Brexit به مرکز توجه بازمیگردد و اکنون بورسی جانسون به عن.ان نخست وزیر جدید بریتانیا انتخاب شده است. تحلیلگران Moody و Goldman Sachs، همراه...
brexit

پیش از برگزیت بدون توافق، جانسون و استرلینگ

برگزیت: همچنان کمبود حرکتی واقعی، چیزی که به عنوان یک پیشرفت اساسی نامیده شود، ادامه ادامه دارد. اما نشانه هایی از لحن مذاکرات "نهایی"...

MOST POPULAR