بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

جنگ های تجاری و كاهش رشد جهانی، وضعیت را برای ركود احتمالی اقتصاد مهیا كرده است كه می تواند شرایط ریسك را در بازارهای...

اخبار و رویداد های مهم هفته پیش رو

پس از تایید از سر گیری مذاکرات تجاری ایالات متحده و چین را از سر بگیرند، هفته جالبی پیش رو است. پیش از شهادت...

اخبار و رویداد های مهم هفته پیش رو

هفته مهمی در پیش رو است، جلسه ترامپ با شی چینگ پی که مثبت پیش بینی می شود، در حالی که بالاخره در اول...

اخبار و رویداد های مهم هفته پیش رو

هفته پیش روی ماه ژوئن، با احتیاط با نزدیک شدن به جلسه G20 اوزاکا و امید ها به دیدار آقای ترامپ و شی جین...

بررسی رویداد های هفته پیش رو

هفته سیاستگذاری، با سیاست های پولی در اقتصادهای بزرگ دنیا (بانک مرکزی ایالات متحده، بانک مرکزی ژاپن( BoJ) بانک مرکزی بریتانیا، (BoE) ) و...

بررسی رویداد های مهم هفته پیش رو

در گذر به هفته جدید، تمرکز اکنون به طور کامل بر روی وضعیت به هم ریخته بریتانیا و انتخابات پیش روی رهبری حزب محافظه...

MOST POPULAR