بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

به برنامه هفتگی ما، گزارش کلیه رویدادهای مهم مالی در سطح جهان خوش آمدید. پس از یک هفته با احتیاط دیگر، پس از کمرنگ...

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

هفته ای کوتاه اما پر مشغله، به خاطر تعطیلات شکر گذاری بازارهای ایالات متحده را در روزهای پنجشنبه و تا حدی جمعه تعطیل می...

بررسی اخبار و رویداد های هفته آینده

به برسی رویداد های مهم مالی هفتگی ما در سطح جهان خوش آمدید. پیش بینی می شود در این هفته وضعیت سلامت بخش مسکن...

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

این هفته با انتشار داده های تورم و تولید نا خالص داخلی از انگلیس، ایالات متحده و چین، رویدادهای مهم در پیش رو خواهیم...

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

هفته دوباره با آرامی آغاز می شود، با شاخص مدیران خرید کارخانه ای حوزه یورو و سخنرانی رئیس جدید بانک مرکزی اروپا، لاگارد، در...

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

هفته آینده یک شلوغ خواهد بود، چه از منظر سیاسی ، بانکی و چه داده های اقتصادی. بیانیه های سیاست گذاری BoC ، FOMC...

MOST POPULAR