بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

هفته جالبی در پیش است، مملو از داده های اقتصادی و تحولات سیاسی، زیرا اجلاس سران اتحادیه اروپا در هفته آینده تصریح می کند...

بررسی اخبار و رویداد های مهم هفته پیش رو

هفته ای آرام با توجه به داده های اقتصادی فرا می رسد ، اما توجه بازار به مخاطرات ژئوپلیتیکی ، به ویژه مواردی که...

مهم ترین اخبار و رویداد های هفته آینده

هفته مهم در حالی آغاز می شود که مذاکرات تجاری برگزیت هفته آینده از سر گرفته می شود، بوریس جانسون روز دوشنبه نشست ویدیویی...

اخبار و رویدادهایی که باید هفته آینده به آن توجه شود

به برنامه هفتگی ما خوش آمدید. جهش های ویروس در پکن و چندین ایالت در ایالات متحده امریکا در کانون توجه قرار خواهد گرفت...

نگاهی به اخبار و رویداد های هفته پیش رو!

به اخبار و رویدادهای هفته آینده نگاهی بیندازیم! با حرکت به هفته جدید ، اکنون تمرکز بیشتر روی نشست اتحادیه اروپا و انگلیس و...

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

تمركز روی اقدامات محرك پولی و مالی خواهد بود ، زیرا جلسه سیاست گذاری و تعیین نرخ فدرال رزرو، رویداد برجسته هفته خواهد بود...

MOST POPULAR