بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

به نظر می رسد خطر خروج بدون توافق واقعی تر از گذشته است، گزارش ها حاکی از این است که مذاکرات رسمی این هفته...

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

به برنامه هفتگی ما، گزارش رویدادهای مهم مالی در سطح جهان خوش آمدید. انتظار می رود هفته آینده ضعف در اقتصاد ایالات متحده و...

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

به برنامه هفتگی ما، بررسی گزارش های کلیه رویدادهای مهم مالی در سطح جهان خوش آمدید. انتظار می رود هفته آینده به داده های...

بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

با وجود اتمام تقریبی تمام جلسات بانک های مرکزی، این هفته باید یک هفته متمرکز بر داده های اقتصادی باشد، هرچند که تحولات برگزیت...

بررسی رویداد های هفته پیش رو

به برنامه بررسی هفتگی ما که در مورد کلیه رویدادهای مهم مالی در سطح جهان می باشد خوش آمدید. انتظار می رود هفته پیش...

بررسی بررسی اخبار و رویداد های هفته پیش رو

تمرکز این هفته بر منطقه یورو و به طور دقیق تر در نشست پولی بانک مرکزی اروپا و به روز رسانی برگزیت خواهد بود....

MOST POPULAR