بررسی کلی بانک های مرکزی

تقریبا تمام بانک های اصلی مرکزی، فرایند سیاست های ساده گیرانه تری درگفتار رسمی خود در پیش گرفته اند، زیرا بانک مرکزی امریکا، بانک...

FeD: آیا زمان جایگزینی برای کلمه “بیمار” رسیده است؟

بازار سهام درپیشوار از جلسات بانک های مرکزی محتاط تر شده اند، با در پیش بودن تصمیمات بانک مرکزی بریتانیا و بانک مرکزی آمریکا،...
dollar

چشم انداز فدرال رزرو و دلار

EURUSD خوش بینی برای کاهش نرخ بهره فدرال، "در آینده نزدیک" در هفته گذشته پس از آنکه گزارش های مفصل اشتغال روز جمعه به شدت...

USDZAR بعد از روز انتخابات

USDZAR, روزانه جمعه گذشته (3 مه) پیش از داده های ان اف پی و انتخابات افریقای جنوبی ما به دلار - زار با نمودار روزانه...

پایین تر به مدت طولانی تر

"پایین تر به مدت طولانی تر" به نظر می رسد که گفتمان مشترک تقریبا تمام بانک های مرکزی شده است، اما یکی از مواردی...

USDZAR پیش از روز انتخابات

USDZAR, Daily آفریقای جنوبی در هشتم ماه مه برای مجلس و اعضای جدید در هر استان انتحابات خواهد داشت. اقتصاد با فساد آن همچنان در...

MOST POPULAR