داده ها از سیاست های تسهیلی بانک مرکزی اروپا پشتیبانی کرده اند

انتشار داده های منطقه یورو از هفته گذشته در حال حمایت از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای سهولت در سیاست های آن است، حتی...

احتمال کاهش نرخ بهره استرالیا به بیش از 80٪رسید!

این هفته ، صورت جلسه منتشر شده RBA (رزرو بانک استرالیا) تأیید کرد که بانک مرکزی آمادگی دارد نرخ بهره را دوباره کاهش دهد....

رویداد مهم هفته، جلسه کمیته فدرال بازار آزاد

داده های اقتصادی ماه سپتامبر در ایالات متحده، با وجود کم تر تر از حد انتظار بودن شاخص شغل در روز جمعه، تا حد...

پیش از ان-اف-پی

سیگنال انقباضی دیروز از داده های PMI (شاخص مدیران خرید) ناامیدکننده بخش تولید ایالات متحده، نگرانی های مربوط به تشدید تنش های تجاری ژئوپلیتیکی...

بیایید جمع بندی کنیم

به نظر می رسد ماه اوت نیز به مانند تغییرات شدید بازار به پایان می رسد. به نظر می رسد بازار از رشد داده...

چین در مقابل امریکا

سه دلیل که چرا چین ممکن است در رقابت پا به پا با ترامپ از اعتماد نفس بیشتری برخوردار باشد! پکن در هر جنگ...

MOST POPULAR