چین در مقابل امریکا

سه دلیل که چرا چین ممکن است در رقابت پا به پا با ترامپ از اعتماد نفس بیشتری برخوردار باشد! پکن در هر جنگ...
USD

کمیته بازار آزاد: یک “چرخه کاهش نرخ دراز مدت” نیست

FOMC نرخ های بهره را یک چهارم (25 صدم درصد) کاهش داد، همانطور که در ماه گذشته توسط بانک فدرال اشاره شده گرفته شد،...

اتحادیه اروپا خواستار مخالفت با بلوف بوریس جانسون شد

Brexit: طبق گفته منابع کمیسیون اروپا به نقل از روزنامه بریتانیایی The Sun ، اتحادیه اروپا بلوف بوریس جانسون را به چالش خواهد کشید و...

ECB – رشد نزولی یورو می تواند ادامه یابد؟

همه چشم ها در روز پنج شنبه با بانک مرکزی اروپا خواهد بود که دراگی و همکاران تأکید می کنند که بانک مرکزی برای...

بررسی کلی بانک های مرکزی

تقریبا تمام بانک های اصلی مرکزی، فرایند سیاست های ساده گیرانه تری درگفتار رسمی خود در پیش گرفته اند، زیرا بانک مرکزی امریکا، بانک...

FeD: آیا زمان جایگزینی برای کلمه “بیمار” رسیده است؟

بازار سهام درپیشوار از جلسات بانک های مرکزی محتاط تر شده اند، با در پیش بودن تصمیمات بانک مرکزی بریتانیا و بانک مرکزی آمریکا،...

MOST POPULAR