بیایید جمع بندی کنیم

به نظر می رسد ماه اوت نیز به مانند تغییرات شدید بازار به پایان می رسد. به نظر می رسد بازار از رشد داده...

بیایید داستان برگزیت ( Brexit) را به روز کنیم

استرلینگ بعد از گزارش هایی مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا به شدت مخالفت با فرصت طولانی در روند Brexit ( زمان بیشتر از 23...

بررسی کلی بانک های مرکزی

تقریبا تمام بانک های اصلی مرکزی، فرایند سیاست های ساده گیرانه تری درگفتار رسمی خود در پیش گرفته اند، زیرا بانک مرکزی امریکا، بانک...

چین در مقابل امریکا

سه دلیل که چرا چین ممکن است در رقابت پا به پا با ترامپ از اعتماد نفس بیشتری برخوردار باشد! پکن در هر جنگ...

چشم انداز سیاست فدرال (بانک فدرال یا مرکزی) ایالات متحده

کمیته بازار آزاد فدرال ایالات متحده ، سه شنبه و چهارشنبه دومین جلسه سیاست گذاری سال را برگزار خواهند کرد که بیانیه آن روز...

داده ها از سیاست های تسهیلی بانک مرکزی اروپا پشتیبانی کرده اند

انتشار داده های منطقه یورو از هفته گذشته در حال حمایت از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای سهولت در سیاست های آن است، حتی...

MOST POPULAR