Home Tags بازار طلا

Tag: بازار طلا

هشدار ترامپ طلا رادر وضعیت خرید حفظ کرد!

تجزیه و تحلیل طلا - 2 آوریل 2020 طلا دیروز روند نزولی خود را تا 1573 دلار و پس از کوتاه مدتی بهبودی در فصل...

بهبودی بعد از کاهش شدید!

تجزیه و تحلیل طلا- 1 آوریل 2020 بازارهای آسیا در رنگ قرمز معامله می شوند! قرارداد های آتی روند نزولی نیویورک را ادامه می...

از بین رفتن درخشش، بعد از بهترین روز در یک دهه!

تجزیه و تحلیل طلا - 25 مارس 2020 برای دومین روز پیاپی ، بازارهای آسیا مثبت بود و نیکی با بیش از 6 درصد سود...

در زیر 1600 دلار منتظر حهش جدید است؟

تجزیه و تحلیل طلا - 13 مارس 2020 به دنبال سقوط بازار ها، تقریباً در همه نماد ها، طلا نیز 90 دلار از دست داد،...

تجزیه و تحلیل طلا – 27 فوریه 2020

گسترش در خارج از مرز های چین ترسها را بیشتر می کند! طلا با وجود سقوط آزاد دیروز به 1625 دلار هنوز هم در وضعیت...

تجزیه و تحلیل طلا – 26 فوریه 2020

ترس از ویروس رشد می کند، طلا کاهش می یابد؟ ترس از ویروس افزایش می یابد ، زیرا تعداد بیشتری از کشورهای جهان وجود دارند...

MOST POPULAR