Home Tags طلا

Tag: طلا

طلا و آخرین اخبار!

تجزیه و تحلیل طلا - 17 ژوئن 2020 طلا روز گذشته حرکت جانبی خود را بین 1720 و 1730 حفظ کرد و سعی داشت بهترین...

بازار محتاط پیش از فدرال رزرو!

آنالیز طلا - 10 ژوئن 2020 از نیمه دوم دیروز ، طلا در دامنه بسیار باریک تجارت می کند و منتظر دیدگاه اعضای FOMC (کمیته...

کاهش در فصل آسیایی، ادامه خواهد یافت؟

تجزیه و تحلیل طلا - 9 ژوئن 2020 طلا در اوایل فصل آسیا سود های شبانه خود را از دست داد ، در حالی که...

طلا و هفته پیش رو!

اهمیت داده های اقتصادی همانطور که انتظار می رفت و در تحلیل روز دوشنبه هفته گذشته ذکر شد ، طلا هفته ای بسیار ناپایدار داشت....

با رشد سهام آسیا به بالا ترین سطح سه ماهه، طلا کاهش می یابد!

تجزیه و تحلیل طلا - 3 ژوئن 2020 طلا سقوط خود را از ساعت معاملاتی روز گذشته در فصل آسیایی امروز نیز حفظ کرد ،...

طلا و هفته پیش!

آنالیز طلا - 25 مه 2020 کم و زیاد شدن ریسک، بازی اصلی طلا در هفته گذشته بود. موضوع اصلی بازگشایی اقتصادها بود ، در...

MOST POPULAR