Home Tags ECB

Tag: ECB

داده ها از سیاست های تسهیلی بانک مرکزی اروپا پشتیبانی کرده اند

انتشار داده های منطقه یورو از هفته گذشته در حال حمایت از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای سهولت در سیاست های آن است، حتی...
silve

حرکت نقره به نشست امروز بانک مرکزی اروپا بستگی دارد؟

XAGUSD پس از اتمام بهترین ماه خود از سال 2016 به دلیل دلار با ارزش تر آمریکا و به دلیل احساس مثبتی که در بازارهای...

یورو پیش از نشست بانک مرکزی اروپا

EurEURUSD امروز پس از افزایش در قسمت دوم هفته گذشته در بالاترین سطح 11 روزه در 1.1084 رسیده بود، به پایین تر از سطح...

اختلافات در شورا، اما امیدها به سیاست های تسهیلی ادامه دارند

به نظر می رسد PMI های غیرمنتظره بهبود یافته حوزه یورو برای ماه اوت که دیروزمنتشر شد، فقط به عنوان یک تسکین موقتی بوده،...

ECB – رشد نزولی یورو می تواند ادامه یابد؟

همه چشم ها در روز پنج شنبه با بانک مرکزی اروپا خواهد بود که دراگی و همکاران تأکید می کنند که بانک مرکزی برای...

بررسی کلی بانک های مرکزی

تقریبا تمام بانک های اصلی مرکزی، فرایند سیاست های ساده گیرانه تری درگفتار رسمی خود در پیش گرفته اند، زیرا بانک مرکزی امریکا، بانک...

MOST POPULAR