สหรัฐฯ ขาดดุลบัญชีไตรมาส 1 ลดลง

ตัวเลขการค้าเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้จะมีความกังวลในเรื่องของสงครามการค้ารวมถึงการแข็งค่าของดอลล่าร์ก็ตาม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกน้ำมันของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การนำเข้าเพิ่มที่ขึ้นในปี 2018 เป็นผลมาจากการกระตุ้นทางการคลังและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ แต่ด้วยมาตรการกำแพงภาษี “ที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้” ทำให้การนำเข้าลดลงในปี 2019 จึงคาดการณ์กันว่าการเติบโตของการนำเข้าส่งออกปี 2019 จะเริ่มลดลง

การส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเดือนมกราคม ส่วนการนำเข้าสินค้าและบริการเพิ่มแค่ 0.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่เคย -2.6% ในเดือนมกราคม

แต่เมื่อมองในเงื่อนไข “จริง” แล้วจะเห็นว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเพียง 0.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ และ 2.2% ในเดือนมกราคม การนำเข้าลดลง -0.4% ในเดือนกุมภาพันธ์ และ -2.1% ในเดือนมกราคม

คาดว่าช่องว่างเฉลี่ยของการนำเข้าส่งออกปี 2019 จะอยู่แถว 53 พันล้านเหรียญ หลังจากที่ช่วงห่างสูงสุดของปี 2018 อยู่ที่ 51.8 พันล้านเหรียญ และ 46.4 พันล้านเหรียญในปี 2017

สหรัฐฯ ขาดดุลบัญชีไตรมาส 1 ลดลง

การนำเข้าปิโตรเลียมเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 0.7 พันล้านเหรียญ เป็น 15.1 พันล้านเหรียญ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 0.4 พันล้านเหรียญ เป็น 13.9 พันล้านเหรียญ ตัวเลขนำเข้าส่งออกปิโตรเลียมของสหรัฐฯ ยังคงขาดดุลอย่างต่อเนื่อง

คาดว่าการขาดดุลบัญชีไตรมาส 1 ปีนี้จะอยู่ที่ 126.8 พันล้านเหรียญ ขณะที่ไตรมาส 4 ขาดดุลอยู่ที่ 134.4 พันล้านเหรียญ ซึ่งคาดว่าปีนี้ทั้งปีช่องว่างดุลบัญชีจะเพิ่มขึ้น 548 พันล้านเหรียญ จากที่เคยเพิ่มขึ้น 488 พันล้านในปี 2018 ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับการขาดดุลสูงสุด 806 พันล้านเหรียญ ในปี 2006

คลิก ที่นี่ เพื่อดูปฏิทินเศรษฐกิจ

Chayut Vachirathanakit
Market Analyst – HF Educational Office – Thailand

คำเตือน: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารด้านการตลาดทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การวิจัยเพื่อการลงทุน และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ที่ประกอบด้วยคำแนะนำเพื่อการลงทุนหรือถูกพิจรณาว่าเป็นคำแนะนำเพื่อการลงทุน หรือชักชวนให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และทุกข้อมูลประกอบด้วยผลงานในอดีตที่ไม่สามารถรับประกัน หรือชี้วัดผลงานในอนาคตได้ ผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าการลงทุนใน FX และผลิตภัณฑ์ CFDs มีลักษณะเฉพาะที่มีระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องแบกรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการลงทุนใดๆ ที่เกิดจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้ ข้อมูลนี้จะต้องไม่มีการผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายโดยปราศจากการได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร